New

Tag Archives: trung tâm sửa chữa tivi samsung

Samsung-Trung tâm bảo hành tivi Samsung tại Hà Nội

Sua chua tivi samsung tai nha

Nội dung chính1. TiVi Samsung có tiếng nhưng không có hình ảnh.2. TiVi Samsung có hình nhưng không có tiếng.3. Màn hình Samsung hiển thị “Không hỗ trợ HD”4. Hình ảnh – âm thanh không đạt tiêu chuẩn HD.5. Hình ảnh – âm thanh Samsung không đồng bộ với nhau6. Màn hình hiển thị thông báo “Chưa cắm thẻ”. 7. Màn hình hiển thị ... Read More »